การตั้งชื่อแมว

ชื่อแมว

ชื่อเป็นเสมือนสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นตัวต้นของสิ่งนั้นๆ

ใช้ในการเรียกหรือแทนค่าให้กลับสิ่งๆ นั้น ยกตัวอย่างเช่นคนที่ก็ต้องมีชื่อมากมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นชื่อเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวกับสิ่งๆ นั้นไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือผู้คนลืมไปนั้นเองแต่ก็มีหลายชื่อที่แม้แต่เจ้าตัวจะตายหรือของสิ่งๆ นั้นจะศูนย์สลายไปแล้วแต่ชื่อนั้นก็ยังอยู่ และยังถูกนำเอามาตั้งเป็นชื่อให้กับสิ่งที่ใกล้เคียงกัน หรือผู้คนจะพอใจเอามาใช้เรียกสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือสิ่งมีชีวิตใดๆ อย่างหนึ่งนั้นเอง

ดังนี้และชื่อจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีชื่อที่ดี

ไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ หรือสิ่งของชื่อที่ดีก็เป็นมงคล คือชื่อมงคล ส่วนชื่อไม่ดีก็คือชื่อที่เป็นอัปมงคล ดังนั้นการตั้งชื่อแมวมงคล จึงเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าแมวก็ถือเป็นสัตว์นำโชคอย่างหนึ่ง จึงมีหลายๆ คนเรียกแมวด้วยชื่อที่เป็นมงคลมากมาย หรือชื่อแมวที่ขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ เนื่องจากบ้างกรณีแมวก็เป็นเหมือนแมวพี่เลี้ยงเด็ก หรือแมวที่ทำหน้าที่ปกป้องเด็กเล็ก ดังนั้นจึงมีการตั้งชื่อแมวมากมายว่า เจ้าเงิน เพื่อให้ได้โชคลาภ หรือเจ้าขาวตามตัวมันซึ้งเป็นเหมือนชื่อที่แสดงถึงความขาวสะอาดสว่างขับไล่สิ่งชั่วร้าย แม้แต่ชื่อว่าเจ้าทอง เจ้ามีชัย นำโชค โชคดี พาสุข และชื่ออื่นๆ อีกมากมายได้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แล้วแต่จะมีคนตั้งตามความเข้าใจและความต้องการของเจ้าของ ในส่วนของการตั้งชื่อนั้นส่วนใหญ่เจ้าของแมวหรือทาสแมวทุกคนนั้นก็จะตั้งชื่อของแมว ให้เข้ากับตัวของแมวเองหรือ ตั้งตามความคาดหวัง และความรักที่มีต้องแมว หรือสัตว์อื่นๆ ตัวนั้นๆ

ชื่อแมวจึงเป็นสิ่งที่บอกได้หลายอย่างทั้งตัวตนของแมวเอง ทั้งความคาดหวังของเจ้าของและความเป็นไปความรู้ความคิดของเจ้าของแมว รวมทั้งการแสดงออกของแมวและลักษณะต่างๆ ของตัวแมวเองด้วย เช่นเป็นแมวปกป้องเด็ก เป็นแมวรักเด็ก เป็นแมวนำโชค หรือแม้แต่จะเป็นแมวคุ้มภัยก็ยังได้ ซึ่งเป็นไปตามความคิดของผู้ที่ต้องการจะตั้งมันขึ้นมา ซึ่งชื่อแมวดีๆ ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเวลาเราเรียก เราเหล่าทาสแมวเองก็จะรู้สึกดี คิดบวกไปด้วยนั้นเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*