ลักษณะสายพันธุ์ของแมวเปอร์เซีย

ลักษณะของเปอร์เซีย

แมวเปอร์เซียเป็นแมวสายพันธุ์ที่ถูกจัดว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่เป็นเอกลักษณะ และมีความโดนเด่นในตัวมันเองทั้งยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายลักษณะ หรือจุดเด่นตามสถานที่ ที่มันโดนปรับปรุงพันธุ์หรือสีของมันซึ้งทำให้เกิดจุดเด่นที่แต่ต่างกัน รวมถึงรูปลักษณะที่ต่างกันออกไป ซึ้งแมวเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีขนาดตัวกลางๆ ไปจนถึงใหญ่ มีกระดูกที่หนาแข็งแรงโครงสร้างใหญ่ หัวและหน้ากลม ช่วงบริเวณหน้าผากโหนก แก้มเต็ม ดวงตากลม และอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกัน มีจมูกที่หัก กล่าวคือ สังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นจุดหักระหว่างจมูกกับหน้าผากชัดเจน เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นขีดอยู่ระหว่างดวงตา เจ้าแมวเปอร์เซียที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ จะมีส่วนของจมูกอยู่ในระดับเดียวกับดวงตา โครงสร้างลำตัวไม่ยาว ขาไม่ยาวมีความเตี้ย หูน้อยๆ มีปลายหูที่กลมเกลี้ยง และอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ติดกัน หางไม่ยาวและตรง ไม่มีรอยหัก ขนยาวฟู มีท่าทางเดินดูดีสง่างาม ทั้งนี้ แมวเปอร์เซียในสมัยแรกๆ มีรูปร่างหน้าตาที่ต่างจากแมวเปอร์เซียในปัจจุบันมากทีเดียว ปัจจุบันมันถูกพัฒนาให้มีรูปร่างที่สั้นขึ้น ขนยาวขึ้น ถูกเปลี่ยนแปลงโครงร่างให้ใหญ่และกลม จมูกสั้นและหักมากขึ้น อย่างไรก็ตาม

แมวเปอร์เซียถูกแบ่งออกเป็น 7 ชนิด โดยแบ่งตามสี และลักษณะเป็นหลัก ดังนี้

 

1.Solid colour ขนจะเป็นสีเดียวตลอดตัว ไม่ควรมีสีอื่นแซมเลย สีจะต้องเสมอกันตลอด ในกลุ่มแมว Persian แบบสีล้วน หรือ Solid ในแมวสีขาวล้วนอาจจะมีความผิดปกติแต่กำเนิดคือ หูหนวก ในแมวสีขาวล้วนที่มีตาสีฟ้า และถ้ามีตาข้างละสี หูมักจะหนวกในข้างเดียวกับตาสีฟ้า แต่แมว Persian แบบสีล้วนสีอื่น มักจะมีตาเป็นสีทองแดง (Copper) แมว Persian แบบสีล้วนจะต้องมีสีเดียวกันตลอดทั้งตัว ไม่มีขนสีอื่นแซมเลย และสีจะต้องเสมอกันอีกด้วย มีสีที่เป็นที่ยอมรับกันดังนี้

White

ขนสีขาวบริสุทธิ์ จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู ตาสีฟ้าเข้มหรือสีทองแดง ถ้าเป็นตาสองสีจะมีสีตาข้างหนึ่งสีฟ้าอีกข้างหนึ่งสีทองแดง ความเข้มของสีตาทั้งสองข้างจะเท่าๆกัน

Blue

ขนสีเทาเข้ม สีเสมอกันตลอกทั้งตัวตั้งแต่จมูกจดปลายหาง สีเดียวตั้งแต่โคนขนถึงปลายขน จมูกและอุ้งเท้าสีเทาเข้ม ตาสีทองแดง

Black

สีขนดำสนิททุกเส้นและทั้งตัว ไม่มีสีสนิมหรือสีขาวแซมอยู่เลยแม้แต่นิดเดียว จมูกสีดำ อุ้งเท้าสีดำหรือน้ำตาล ตาสีทองแดง

Red

ขนสีแดงเข้มและสดใส ไม่มีเฉดหรือลวดลายใดๆ ปากและคางสีเดียวกับขนทั่วทั้งตัว จมูกและอุ้งเท้าสีแดงอิฐ ตาสีทองแดง

Cream

ขนสีครีมเข้มสีเดียวตลอดตั้งแต่โคนจรดปลาย สีเดียวทั้งตัว ไม่มีลวดลายใดๆ จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

Chocolate

ขนสีน้ำตาลช็อกโกแลต ขนสีเดียวตลอดโคนจรดปลายทั้งตัว จมูกสีน้ำตาล อุ้งเท้าสีชมพูอมน้ำตาล ตาสีทองแดง

Lilac

ขนสีลาเวนเดอร์(น้ำตาลกึ่งเทา) สีเดียวตั้งแต่โคนจรดปลายเท่ากันทั้งตัว จมูกสีลาเวนเดอร์ อุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

 

2.Sliver&Golden ตาจะเป็นสีเขียวหรือสีเขียวอมน้ำเงินเท่านั้น

 

3.Shade&Smoke จะมีสีขน 3 แบบ คือแบบ Shell จะมีสีที่ปลายขนเพียงเล็กน้อย แบบ Shade จะมีส่วนที่เป็นสีมากกว่า และแบบ Smoke จะมีสีมากกว่าแบบ Shade

 

4.Tabby จะมีลวดลายที่เป็นที่ยอมรับอยู่ 2 แบบ คือ Classic และ Mackerel Tabby จะมีลวดลายที่เป็นที่ยอมรับในแมว Persian อยู่ 2 แบบ คือ Classic และ Mackerel ลักษณะสำคัญคือมีตัว “M” ที่หน้าผาก และมีเส้นขีดจากหางตาไปถึงแก้มชัดเจน เส้นไม่ขาด สำหรับลาย Classic ลวดลายบนตัวคล้ายลายผีเสื้อ ลายสองข้างต้องเหมือนกัน หางมีวงเหมือนวงแหวน ส่วนลาย Mackerel จะมีตัว “M” ที่หน้าผากและมีขีดที่หางตาเหมือนกัน แต่ขีดตามลำตัวจะเป็นขีดเล็กๆ พาดยาวตามเส้นหลัง ด้านข้างลำตัวเป็นขีดขวางรอบตัว ส่วนสีแบบ Patched คือสีสลับแบบกระดองเต่า แต่เป็นลาย Tabby บางที่ก็เรียกว่า Tortie Tabby หรือ Torbie

Siver Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาเงินจางๆ ลวดลายสีดำ ขนชั้นในสีขาว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีอิฐ อุ้งเท้าสีดำ ตาสีเขียว, hazel หรือสีทองแดง

Siver Patched Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาเงินจางๆ ลวดลายสีดำ สีด่างที่มาสลับ เป็นสีแดง หรือไม่ก็สีอ่อนกว่า แต่จะมีสีเลอะๆแบบนี้ทั้งตัว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีอิฐ อุ้งเท้าสีดำและ/หรือสีอิฐ ตาสีเขียว, hazel หรือสีทองแดง

Blue Siver Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาเงินอมฟ้าจางๆ ลวดลายเป็นสีเทาเข้ม ขนชั้นในสีขาว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบขอบตา จมูกและอุ้งเท้าสีเทาเข้มหรือสี old rose ขอบจมูกเทาเข้ม ตาสีเขียว, hazel หรือสีทองแดง

Blue Siver Patched Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาเงินอมฟ้าจางๆ ลวดลายสีเทาเข้ม สีสลับคือสีครีบหรือสีที่อ่อนกว่า มีสีครีมประไปทั่วทั้งตัว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบขอบตา จมูกสีเทาเข้มหรือ old rose ขอบจมูกเทาเข้มและ/หรือสีชมพู อุ้งเท้าสีเทาเข้มหรือ old rose และ/หรือสีชมพู ตาสีเขียว, hazel หรือสีทองแดง

Red Tabby

สีพื้นสีแดง ลวดลายสีแดงเข้ม ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกและอุ้งเท้าสีแดงอิฐ ตาสีทองแดง

Brown Tabby

สีพื้นสีน้ำตาลอมทองแดง ลวดลายสีดำ ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา ขาด้านหลังตั้งแต่อุ้งเท้าจนถึงข้อพับสีดำ จมูกสีแดงอิฐ อุ้งเท้าสีดำหรือน้ำตาล ตาสีทองแดง

Brown Patched Tabby

สีพื้นสีน้ำตาลอมทองแดง ลวดลายสีดำ สีสลับคือสีแดงหรือสีที่อ่อนกว่า ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีแดงอิฐ อุ้งเท้าสีดำและ/หรือสีแดงอิฐ ตาสีทองแดง

Blue Tabby

สีพื้นรวมทั้งปากและคางเป็นสีเทาจางๆลวดลายเป็นสีเทาเข้มตัดกับสีพื้นชัดเจน และเหมือนมีสีเทาอมเหลืองคลุมอยู่ทั้งตัวจมูกสี old rose อุ้งเท้าสีกุหลาบ ตาสีทองแดง

Blue Patched Tabby

สีพื้นสีเทาจางๆ ลวดลายสีเทาเข้ม ตัดกับสีพื้นชัดเจน สีสลับคือสีครีมหรือสีที่อ่อนกว่า สีครีมประไปทั่วทั้งตัว และเหมือนมีสีเทาอมเหลืองคลุมอยู่ทั้งตัว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสี old rose และ/หรือสีชมพู อุ้งเท้าสีกุหลาบและ/หรือสีชมพู ตาสีทองแดง

Cameo Tabby

สีพื้นค่อนข้างขาว ลวดลายสีแดง ขนชั้นในสีขาว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

Cream Tabby

สีพื้นเป็นสีครีมจางๆ ลวดลายสีครีมที่เข้มกว่าสีพื้นตัดกับสีพื้นชัดเจนแต่ดูกลมกลืนและยังดูเป็นสีอ่อนอยู่ จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

Cream Cameo Tabby

สีพื้นสีค่อนข้างขาว ลวดลายสีครีม ขนชั้นในสีขาว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

Chocolate Tabby

สีพื้นคือสีช็อกโกแลตนม ลวดลายเป็นสีช็อกโกแลตเข้ม ตัดกับสีพื้น ปากและคางเป็นสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีน้ำตาลและ/หรือสีแดงอิฐ อุ้งเท้าสีอิฐเข้มได้ถึงสีน้ำตาลอมชมพู ตาสีทองแดง

Chocolate Patched Tabby

สีพื้นคือสีช็อกโกแลตนม ลวดลายเป็นสีช็อกโกแลตเข้ม ตัดกับสีพื้น สีสลับเป็นสีอ่อนหรือสีแดง ประไปทั่วทั้งตัว ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีน้ำตาล, สีอิฐ และ/หรือสีน้ำตาลอมชมพู อุ้งเท้าสีอิฐ, สีน้ำตาลอมชมพูและ/หรือสีน้ำตาลกัลปังหาตาสีทองแดง

Lilac Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาอมน้ำตาลจางๆ ลวดลายเป็นสีเทาอมน้ำตาลเข้มตัดกับสีพื้น ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกสีเทาอมน้ำตาล อุ้งเท้าสีชมพู ตาสีทองแดง

Lilac Patched Tabby

สีพื้นเป็นสีเทาอมน้ำตาลจางๆ ลวดลายเป็นสีเทาอมน้ำตาลเข้มตัดกับสีพื้น สีสลับเป็นสีครีม ปากและคางสีเดียวกับสีรอบดวงตา จมูกและอุ้งเท้าสีเทาอมน้ำตาลและ/หรือสีชมพู ตาสีทองแดง

5.Parti-colour จะเกิดขึ้นเฉพาะเพศเมียเท่านั้น อันสืบเนื่องมาจากการสืบทอดทางโครโมโซม มีรูปแบบดังนี้

Tortoiseshell

ขนสีดำสลับกับแดง เป็นเหมือนสีกระดองเต่า สีต้องเสมอกันทั้งตัว ไม่ใช่แดงมากเกินไป หรือดำมากเกินไป จมูกและอุ้งเท้า สีดำและ/หรือแดงอิฐ ตาสีทองแดง

Blue-Cream

ขนสีเทาสลับครีม นิยมสีค่อนไปทางสว่าง จมูก+อุ้งเท้า สีเทาและ/หรือชมพู ตาสีทองแดง

Chocolate Tortoiseshell

คล้าย Tortoiseshell แต่ส่วนที่เป็นสีดำเป็นสีช็อกโกแลต จมูกน้ำตาล แดงอิฐและ/หรือชมพู อุ้งเท้าสีแดงอิฐ น้ำตาลอมชมพูและ/หรือสีชมพู ตาสีทองแดง

Lilac-Cream

คล้าย Blue-Cream แต่เป็นสี lilac สลับกับสีครีม จมูกสีลาเวนเดอร์ ลาเวนเดอร์อมชมพูและ/หรือสีชมพู อุ้งเท้าสีลาเวนเดอร์อมชมพูและ/หรือสีชมพู ตาสีทองแดง

 

6.Calico & Bi-Color สีทั่วไปตาจะเป็นสีทองแดง ถ้าเป็นตาสองสีตาข้างหนึ่งจะเป็นสีฟ้า อีกข้างเป็นสีทองแดง ความเข้มของสีตาทั้งสองข้างเท่าๆ กัน

ยกเว้น Silver Tabby and White, Silver Patch Tabby and White, Blue Silver Tabby and White และ Blue Silver Patch Tabby and White รวมถึงสีเหล่านี้ในประเภท van ด้วย ตาจะมีสีเขียวหรือสี hazel ก็ได้ แต่ถ้าเป็นตาสองสี อาจจะมีตาข้างหนึ่งสีฟ้า อีกข้างสีเขียว, hazel หรือสีทองแดงก็เป็นได้ แต่ความเข้มของสีตาทั้งสองข้างเท่าๆกัน แมว Bi-color คือแมวที่มีสองสี แต่สีหลักคือสีขาว และสีอื่นๆอีก 1 สี ไม่ว่าจะเป็นสีในประเภท Solid, Smoke หรือ Tabby ตามมาตรฐานของอเมริกา แมวควรจะมีสีขาวที่ขา อุ้งเท้า อก ใต้ท้อง และจะต้องมีสีขาวเป็นรูปตัว V คว่ำบนหน้า คร่อมบนจมูก ถ้ามีสีขาวใต้หางและรอบคอก็ใช้ได้ ไม่มีก็ได้ แต่มาตรฐานของอังกฤษจะอนุโลมให้ได้มากว่าคือ สีขาวจะมีลักษณะใดก็ได้ สีจะต้องแยกกันชัดเจน หน้าจะต้องมีสี และสีขาว คือไม่ควรเป็นสีเดียว จำพวก Van จะมีสีเฉพาะที่หัว หาง และขา อนุโลมให้มีแต้มสีบนตัวได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ ถ้ามีจุดเกิน 2 จุดจะถือว่าไม่ใช่ประเภท Van แล้วก็ต้องเป็นจุดเล็กๆด้วย มีรูปแบบดังนี้

Calico

เป็นแมวสามสี ขาว-ดำ-แดง สีแยกจากกันชัดเจน อย่างน้อยต้องมีสีขาวตามที่กำหนดไว้คือขา เท้า อก และ V คว่ำบนหน้า

Van Calico

แมวสามสี มีสีเฉพาะที่หัว หาง และขา อนุโลมให้มีแต้มสีบนลำตัวได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

Dilute Calico

แมวสามสี แต่เป็นสีอ่อน คือ ขาว-เทา-ครีม สีแยกกันชัดเจน สีขาวตามที่กำหนดไว้

Van Dilute Calico

แมวสามสี ขาว-เทา-ครีม มีสีเฉพาะที่หัว หาง ขา ลำตัวมีแต้มได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

Chocolate Calico

แมวสามสี แต่เป็นสี ขาว-ช็อกโกแลต-แดง สีแยกกันชัดเจน สีขาวตามที่กำหนดไว้

Van Chocolate Calico

แมวสามสี ขาว-ช็อกโกแลต-แดง มีสีเฉพาะที่หัว หาง ขา ลำตัวมีแต้มได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

Lilac Calico

แมวสามสี แต่เป็นสี ขาว-ลาเวนเดอร์-ครีม สีแยกกันชัดเจน สีขาวตามที่กำหนดไว้

Van Lilac Calico

แมวสามสี ขาว-ลาเวนเดอร์-ครีม มีสีเฉพาะที่หัว หาง ขา ลำตัวมีแต้มได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

Bi-Color

มีสี ขาว-ดำ, ขาว-เทา, ขาว-แดง, ขาว-ครีม, ขาว-ช็อกโกแลต, ขาว-เทาอมน้ำตาล(Lilac) สีแยกกันชัดเจน สีขาวตามที่กำหนดไว้

Van Bi-Color

มีสี ขาว-ดำ, ขาว-เทา, ขาว-แดง, ขาว-ครีม, ขาว-ช็อกโกแลต, ขาว-เทาอมน้ำตาล(Lilac) มีสีเฉพาะที่หัว หาง ขา ลำตัวมีแต้มได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

Smoke and White

มีสี black smoke และสีขาว, blue smoke และสีขาว, red smoke และสีขาว, cream smoke และสีขาว, chocolate smoke และสีขาว, lilac smoke และสีขาว, Calico Smoke, Dilute Calico smoke, Chocolate calico smoke, Lilac calico Smoke สีขนส่วนที่เป็น Smoke ก็ยังคงความเป็น Smoke อยู่ คือ มีขนชั้นในสีขาว ปลายขนเป็นสี และมีสีขาวล้วนตามที่กำหนดไว้ในแบบฉบับของ Bi-Color

Van Smoke and White

มีสีเหมือนกับ Smoke and White แต่ส่วนที่มีสีจะมีเฉพาะหัว ขา และหาง อนุโลมให้มีแต้มที่ลำตัวได้ไม่เกิน 2 จุดเล็กๆ

กลุ่ม Shell

Shell Cameo and White, Shell Cream and White, Shell Calico, Shell Diute Calico, Shell Chocolate Calico, Shell Lilac Calico ในส่วนที่เป็นสียังคงความเป็น Shell คือขนเกือบเป็นสีขาว เฉพาะปลายขนเพียงเล็กน้อยประมาณ 1/8 ส่วนเท่านั้นที่เป็นสี และในส่วนที่เป็นสีขาวของ Bi-Color ก็จะต้องมีตำแหน่งของสีขาวล้วนตามมาตรฐานของ Bi-Color

 

กลุ่ม Van Shell

มีสีเหมือนกับกลุ่ม Shell แต่มีแต้มสีแบบ Van

กลุ่ม Shade

Shade Cameo และสีขาว, Shade Cream และสีขาว, Shade Calico, Shade Dilute Calico, Shade Chocolate Calico, Shade Lilac Calico ในส่วนที่เป็นสียังคงความเป็น Shade คือปลายขนประมาณ 1/3 ส่วนเท่านั้นที่เป็นสี ซึ่งส่วนที่เป็นสีในเส้นขนเทียบกันเส้นต่อเส้นระหว่าง Smoke กับ Shade แล้ว Smoke จะมีส่วนที่เป็นสีขาวน้อยกว่า และในส่วนที่เป็นสีขาวของ Bi-Color ก็จะต้องมีตำแหน่งของสีขาวล้วนตามมาตรฐานของ Bi-Color

กลุ่ม Van Shade

มีสีเหมือนกับกลุ่ม Shade แต่มีแต้มสีแบบ Van

Tabby and White

ส่วนที่เป็นสีจะมีลวดลายของ Tabby อยู่ ในส่วนของสีเป็นได้ทุกสีที่มีในประเภท Tabby สีขาวก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ Bi-color สีอื่นๆ

Van Tabby and White

มีลักษณะเดียวกันกับ Tabby and White แต่ไม่มีแต้มสีบนลำตัว หรือมีได้ไม่เกิน 2 จุด

Patched Tabby and White

สีที่จะมีต้องเป็นสีที่เป็นไปตามมาตรฐานของ Patched Tabby และมีแต้มขาวแบบ Bicolor

Van Patched Tabby and White

สีที่จะมีต้องเป็นสีที่เป็นไปตามมาตรฐานของ Patched Tabby และมีแต้มขาวแบบ Van

 

7.Himalayan เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวไทยวิเชียรมาสกับแมวเปอร์เซีย จะมีลักษณะแต้มสีตำแหน่งเดียวกับแมววิเชียรมาส คือหูทั้งสองข้าง ที่หน้าครอบเหมือนหน้ากาก ขาทั้งสี่ ตาสีฟ้าสดใส และถ้าเป็นตัวผู้จะเห็นสีชัดที่อวัยวะเพศอีกหนึ่งที่ แมวในประเภทนี้ถูกผสมให้มีแต้มสีได้หลากหลายมากขึ้น แต่ที่สำคัญคือแมวจะต้องมีแต้มสีครบทุกตำแหน่ง ตาสีฟ้าสดใสยิ่งเข้มยิ่งสวย ในกลุ่ม Lynx point ก็คือ point เป็นลาย Tabby มีรูปตัว “M” ที่หน้าผาก มีขีดที่หางตาและแก้ม

Chocolate point

ขนสีขาวงาช้าง แต้มสีช็อกโกแลต จมูกและอุ้งเท้าสีน้ำตาลอมชมพู

Seal point

ขนสีน้ำตาลอ่อนไปจนถึงสีครีม แต้มสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ จมูกและอุ้งเท้าสีน้ำตาลเข้ม

Lilac point

ขนสีขาวเทาอมน้ำตาลจางๆ แต้มสีเทาอมชมพู(lilac) จมูกและอุ้งเท้าสีเทาอมชมพู

Blue point

ขนสีขาวอมเทา(ฟ้า) แต้มสีเทาเข้ม(blue) จมูกและอุ้งเท้าสีเทาเข้ม

Flame (Red) point

ขนสีขาวครีม แต้มมีตั้งแต่สีส้มเข้มไปจนถึงแดง จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู

Cream point

ขนสีขาวครีม แต้มสีครีมเข้ม จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู

Tortie point

ขนสีขาวครีมหรือสีน้ำตาลอมเหลืองจางๆ แต้มเป็นลายกระดองเต่าสีน้ำตาลเข้มเกือบดำกับสีแดงหรือสีครีม จมูกเละอุ้งเท้าสีน้ำตาลเข้มและ/หรือสีชมพู

Chocolate tortie point

ขนสีขาวงาช้าง แต้มลายกระดองเต่าสีช็อกโกแลตสลับสีแดงหรือครีม จมูกและอุ้งเท้าสีน้ำตาลอมชมพูและ/หรือสีชมพู

Blue-Cream point

ขนสีขาวอมเทา(ฟ้า)หรือสีครีมขาว แต้มสีเทาเข้ม(blue)สลับกับสีครีม จมูกและอุ้งเท้าสีเทาเข้มและ/หรือสีชมพู

Lilac-cream point

ขนสีขาวเทาอมน้ำตาลจางๆ แต้มสีเทาอมน้ำตาล(lilac)สลับสีครีม จมูกและอุ้งเท้าสีเทาอมชมพูและ/หรือสีชมพู

Lynx Point (Tabby point)

Seal lynx point

 

ขนสีขาวครีมได้จนถึงขาวอมน้ำตาลจางๆ แต้มพื้นสีน้ำตาลอ่อนลาย tabby สีน้ำตาลเข้ม จมูกสีน้ำตาลเข้มหรือสีแดงอิฐ อุ้งเท้าสีน้ำตาลเข้ม

Blue lynx point

ขนขาวอมเทา แต้มเป็นลาย tabby สีเทาอมเหลืองนิดๆ จมูกสีเทาเข้มหรือ old rose อุ้งเท้าสีเทาเข้ม

Flame (Red) lynx point

ขนสีขาวครีม แต้มเป็นลาย tabby สีแดง จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู

Cream lynx point

ขนสีขาวครีม แต้มเป็นลาย tabby สีครีม จมูกและอุ้งเท้าสีชมพู

Tortie lynx point

ขนสีขาวครีมได้จนถึงขาวอมน้ำตาลจางๆ แต้มพื้นสีน้ำตาลอ่อนลาย tabby สีน้ำตาลเข้มสลับสีแดง จมูกสีน้ำตาลเข้มหรือสีแดงอิฐ อุ้งเท้าสีน้ำตาลเข้ม

Blue-cream lynx point

ขนขาวอมเท(ฟ้า) แต้มเป็นลาย blue tabby สลับสีครีม จมูกและอุ้งเท้าสีเทาเข้มหรือ old rose และ/หรือสีชมพู

Chocolate lynx point

ขนสีขาวงาช้าง แต้มเป็นลาย tabby สีช็อกโกแลต จมูกและอุ้งเท้าน้ำตาลอมชมพูหรือสีชมพูเข้ม

Lilac lynx point

ขนสีขาวเทาอมชมพู แต้มเป็นลาย tabby สี lilac จมูกและอุ้งเท้าสีเทาอมชมพู

Chocolate tortie lynx point

ขนสีขาวงาช้าง แต้มเป็นลาย tabby สีช็อกโกแลตสลับสีแดง จมูกและอุ้งเท้าน้ำตาลอมชมพูและ/หรือสีชมพู

Lilac-cream lynx point

ขนสีขาวเทาอมชมพู แต้มเป็นลาย tabby สี lilac สลับสีครีม จมูกและอุ้งเท้าสีเทาอมชมพูและ/หรือสีชมพู

ซึ้งทั้งหมดนี้ก็คือการแบ่งแมวเปอร์เซียออกไปตามสี ซึ้งในสายพันธุ์ของแมวเปอร์เซียนั้นจะมีสีอยู่มากจึงทำให้เป็นอีกวิธีหนึ่งในการแยกพวกมันออกเป็นลักษณะต่างๆ ได้ตามที่กล่าวมา

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*