สัตว์ป่าสงวน กระซู่

กระซู่

กระซู่ สัตว์ป่าสงวนตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

หรือเรียกได้อีกว่าคือแรดสุมาตรา และแรดขน จากลักษณะของมันที่เห็นเด่นชัดและสถานที่ที่พบ เป็นสัตว์ขนาดใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น ถือว่าเป็นแรดอีกจำพวกหนึ่ง และเป็นแรดที่มีขนาดเล็กที่สุด ลักษณะเด่นของมันที่แตกต่างจากแรดในภูมิภาคคือจะเป็น แรดที่มีนอ 2 นอ โดนนอนหน้าจะยาวกว่านอด้านหลัง โดยทั่วไปยาวถึง 10-25 เซนติเมตร ส่วนของลำตัวจะมีขนยาวปกทั่วทั้งตัว กระซู่อายุขัยโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 35-45 ปี เมื่อโตเต็มที่จะสูงได้ถึง 1.2-1.5 เมตร ความยาวตลอดลำตัวอยู่ที่ 2.5 เมตร มีน้ำหนัก 450-800 กิโลกรัม สัตว์ป่าสงวน อย่างกระซู่ อยู่ตามป่าดิบชื้นและป่าพรุ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย สาเหตุที่ทำให้พวกมันใกล้สูญพันธุ์สืบเนื่องมาจากความเชื่อในการนำนอแรดไปใช้เป็นยา ในสูตรยาจีนโบราณ หรือแพทย์แผนจีน ที่ทำให้ราคาสูงถึง 900,000 บาท ต่อ หนึ่งกิโลกรัม ที่เหมือนกับแรดชวานั้นเอง ทำให้มันโดนล่าอย่างหนัก กระซู่ก็จะอยู่ตัวเดียวไม่ต่างจากแรดชวาโดยมันจะมีระยะอาณาเขตอยู่ที่ 40-50 กิโลเมตร ในส่วนของตัวผู้ และตัวเมียจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 กิโลเมตร และอาหารที่พวกมันกินปกติจะเป็นจำพวกพืชมากกว่า 40 กิโลกรัมต่อวัน กระซู่ตัวเมียจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุได้ 7 ปี ส่วนของตัวผู้จะอยู่ที่ประมาณ 10 ปี ตั้งท้อง 14-16 เดือนและออกลูกเป็นตัว โดยลูกๆ ของพวกมันจะอยู่กับแม่ 2-3 ปีหลังเกิด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*