สัตว์ป่าสงวน แรดชวา

แรดชวา

แรดชวา, แรดนอเดียว หรือ ระมาดและอีกชื่อแรดซุนดา (Javan Rhinoceros)

เป็นหนึ่งในสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ของประเทศไทย โดยแรดชวานั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีขนาดยาวอยู่ที่ 3 – 3.5 เมตร สูง 1.4 – 1.7 เมตร มีน้ำหนัก 1.5-2 ตัน ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับแรดสีดำ เลยจมูกขึ้นไปด้านบนจะมีนอเล็กๆ ในส่วนของแรดชวานั้นเป็นแรดที่พบมากในเอเชีย สาเหตุที่ทำให้แรดชวาใกล้สูญพันธุ์สืบเนื่องมาจากความเชื่อในการนำนอแรดไปใช้เป็นยา ในสูตรยาจีนโบราณ หรือแพทย์แผนจีน ที่ทำให้ราคาสูงถึง 900,000 บาท ต่อ หนึ่งกิโลกรัม และอีกสาเหตุคือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย จากมนุษย์ที่มีมาขึ้นเข้าบุกรุกทำลายป่า ซึ่งแม้ภายหลังจะมีการรักษาและคุ้มครองแรดชวาก็ไม่ได้ทำให้จำนวนของมันเพิ่มอย่างรวดเร้วนักเนื่องจากว่ามันได้เสียโอกาสในความหลากหลายทางสายพันธุ์ เพราะจำนวนที่น้อยลงทำให้พวกมันผสมพันธุ์กันใกล้ชิดใครวงเครือญาติของพวกมันเอง แรดชวามีอายุได้ถึง 35-40 ปี อาศัยอยู่ตามป่าดิบชื้น ป่าหญ้าที่มีน้ำขัง ในแถบลุ่มน้ำขนาดใหญ่ เป็นต้น การดำรงชีวิตของมันนั้นมันจะชอบอยู่ตัวเดียว ยกเว้นแต่ช่วงที่มันจะผสมพันธุ์ หรือแม่ที่มีลูกอ่อนที่จะได้เห็นพวกมันมากกว่าครั้งละตัว แต่ก็มีบ้างที่พวกมันจะอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ ที่ใกล้แหล่งอาศัยและแหล่งอาหาร แม้ในสังคมของเราชอบว่า ผู้หญิงที่กิริยาไม่ดีว่า แรด ซึ่งเป็นคำว่ากล่าว แต่ในส่วนของตัวแรดเองไม่ได้มีกิริยาเช่นนั้นเลย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*